Výhody

Použitím upínače Magnaslot se dosáhne při frézování bezvibračního a bezdeformačního upínání o vysoké výrobní a procesní přesnosti, v rovinnosti 0,02 mm a přesnější.

Systémy MagnaSlot nabízí

 • Patentovaná monolitní pólová deska vyrobena z jednoho kusu
 • Maximální využití čtvercových pólů na upínači
 • 100% bezpečnost
 • 100% nepropustné
 • Velmi stabilní a robustní konstrukce
 • Žádný epoxid
 • Bez deformací
 • Bez možného poškození a následných oprav

Systém MagnaSlot

Nevýhodou standardních magnetických upínačů je, že upínací plocha se většinou skládá ze dvou různých materiálů, buď ocel a hliník / mosaz / popř. nerezové oceli nebo epoxidové pryskyřice. Tyto rozdílné materiály použité na horní ploše vedou k nerovnoměrné tepelné dilataci v průběhu obrábění, možnosti vzniku nerovnosti upínací plochy a tím snížení přesnosti obrábění. Navíc mohou vzniknout trhliny v uvedených izolantech a tím hrozí zavzlínání chladících kapalin do upínače a jeho možnému poškození.

Systém MagnaSlot s T-drážkami (na požadavek)

Nevýhoda magnetických upínačů přichází v okamžiku nutnosti obrábění nemagnetických materiálů. Obvyklým řešením je demontáž magnetických upínačů a použití standardních mechanických upínacích systémů. Demontáž magnetického upínače ze stroje není vždy jednoduchá a může vést k poškození stolu na obráběcím stroji.

 

Magnetické upínače MagnaSlot s patentovanou monolitickou upínací deskou tyto problémy odstraňují.

Systémy MagnaSlot

Použitím těchto upínačů dosáhnete:

 • FLEXIBILITU t.j. možnost opracovávat současně více obrobků, volný přístup nástroje z 5-ti stran a tím zjednodušení programování stroje.

 • EFEKTIVNOST t.j. nízké pořizovací náklady, bleskové upnutí, prakticky žádná údržba upínače, snížené opotřebení nástrojů, možnost nasazení na různých technologických pracovištích.

 • PRODUKTIVITU t.j. především rychlá návratnost investice z titulu výrazného zkrácení upínacích časů, bleskové a přesné upnutí obrobků a v neposlední    řadě vyšší kvalita opracovaného povrchu dílců.

 • BEZPEČNOST UPNUTÍ - díky stálé, konstantní a směrované upínací síle, nulové potřebě elektrické energie během obrábění a zanedbatelnému rozptylu magnetického toku, je zařízení velmi bezpečné.

 • UPÍNAČE MagnaSlot jsou vyráběny pouze ve variantě s maximální hustotou magnetických pólů k dosažení nejvyšších hodnot upínacích sil na danou plochu.

 • Rovnoměrné upnutí: se silou cca 100 tun/m².